За имунитета

Ние продължаваме да анализираме и откриваме света. Като малки деца сме. Научните работници работят трескаво за откриване на нови и нови открития в биологията, химията, медицината и др.

Факт: Най-развитата наука за 20ти век е … биохимията! Не е електрониката, както всички си мислим. През този период са открити антибиотиците, ваксините, анализирани са редица механизми в живите организми.

За имунитета обаче все още се знае съвсем малко.

Повече от година след откриване на Ковид-19 инфекцията и глобалната пандемия все още няма отговор на редица въпроси: Кое превалира – хуморалния или клетъчния имунитет? Колко дълго трае имунитета след прекарана инфекция? Защо има хора, които преболедуват заболяването повторно? Защо едни прекарват болестта безсимптомно, а при други се стига до фатален изход?

Липсата на отговори на толкова елементарни въпроси показва неразбирането на науката за имунитета.

При такова незнание и липса на разбиране на редица механизми какво ни остава освен да се обърнем към природните и изпитаните механизми.

Стволови клетки

Стволовите клетки притежават уникална способност – да се самовъзпроизвеждат и диференцират в клетки от различни тъкани. Това означава, че от една стволова клетка, чрез делене се образуват друга стволова клетка и клетка, която се превръща в органоспецифична клетка – например кожна клетка, чернодробна клетка и др. Тези органни клетки никога не се диференцират в други клетки, повечето от тях не се размножават. Те изпълняват само функциите за съответния орган.